İran’da Blogçulara İdam Cezası

İran’da blog yazarlarını da kapsayacak yeni bir yasa tasarısına göre ahlaki çürüme ve fuhuşu özendirdiği kabul edilen içeriğin yaratıcısı idamla yargılanabilecek.

İran’da halkın maneviyatına zarar verecek suçlarda cezaların ağırlaştırılması kapsamında ele alınan bir yasa tasarısı, blog yazarlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Yasanın İnternet içeriğinde dini hükümlere karşı olanlar için öngördüğü ceza ise idam.

İran’da mevcut yasalara göre tecavüz ve silahlı soygun gibi suçların yanında dini hükümler gereğince “dinden çıkma” fiili de ölümle cezalandırılıyor. Yeni yasa tasarısının web blogları ve sitelerini kapsayan maddelerine göre içeriğin ahlaki çürüme ve fuhuşu özendirmesi durumunda blog yazarları veya site yöneticileri de idamla yargılanabilecek. Önümüzdeki günlerde karara bağlanacak yasa tasarısına göre söz konusu suçlara verilen cezaların ertelenmesi, temyizi ve değiştirilmesi de mümkün olmayacak.

İnsan hakları örgütlerince ölüm cezasının uygulanmasında aşırıya kaçıldığı suçlamasıyla gündeme gelen ülkede geçtiğimiz yıl 317 kişi idam edildi. İnternet’in sıkı devlet denetimi altında olduğu İran’da pornografik içerik, rejim aleyhtarlığı ve dine saygısızlık içerdiği düşünülen binlerce site sansüre tabi tutuluyor.

Kaynak : http://www.tubiderbd.com/index.php